Obezita globálneho významu

Obezita

Obezita je popisovaná ako globálna epidémia. Osoby s nadváhou a obezitou majú zvýšené riziko rôznych chronických ochorení.