+421 905 942 808

Právne upozornenia

Právna doložka

Obsah tohto portálu, produkty a tvrdenia pri konkrétnych produktoch, alebo informácie šíriace sa prostredníctvom týchto stránok sú určené predovšetkým pre laikov, ktorí sa zaujímajú o prírodné liečivé účinky. Produkty uvedené na stránke nie sú schválené na diagnostiku, liečbu, alebo k zabráneniu akýmkoľvek ochoreniam. Informácie uvedené na tejto stránke sú len pre informačné účely a nie sú určené ako náhrada za radu vášho odborného lekára, alebo iného zdravotníckeho pracovníka. V otázkach zdravia sa obráťte prosím na lekára podľa Vášho výberu. Nezačínajte, alebo nemeňte liečbu na vlastnú päsť, ale poraďte sa so svojím odborným lekárom. Mali by ste sa poradiť s lekárom aj pred začatím akejkoľvek diéty, cvičenia, alebo doplnkového programu skôr, ako začnete užívať akýkoľvek doplnok, liek, alebo ak máte podozrenie, že môžete mať zdravotný problém. Navrhujeme, že pred zmenou svojho jedálnička, alebo ak ste tehotná, užívate lieky akéhokoľvek druhu, trpíte hypertenziou, epilepsiou, musíte konzultovať svoj zdravotný stav so svojim odborným lekárom.

Predtým, než začnete užívať akýkoľvek prírodný produkt, musíte si byť vedomí toho, že veľa z Matky Prírody ” prírodnej lekárne” je veľmi silného a Vaša bezpečnosť je prvoradá.

Neprijímame žiadnu zodpovednosť v prípade nehody alebo inej udalosti vyplývajúcej z používania výrobkov zakúpených z tejto stránky.

Bezpečnosť
Prosím, čítajte pozorne!
Ak nemáte čas teraz, vytlačte si to a prečítajte si túto informáciu neskôr!!

Tieto informácie sú len orientačné! Všetko naše úsilie smerujem k tomu, aby naše informácie boli presné a aktuálne, ale spoločnosť UZDRAV SA, s. r. o. neprijíma žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k akémukoľvek opomenutiu alebo chyby v týchto informáciách. Kupujúci by sa mal vždy presvedčiť o vhodnosti akéhokoľvek výrobku určeného pre seba, alebo pre jeho každé zamýšľané použitie. V nepravdepodobnom prípade, že nastanú nežiaduce reakcie s použitím niektorého z našich produktov UZDRAV SA, s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek renomovanou terapeutickou charakteristikou.

Nezabudnite

Ak si nie ste istí, nepoužívajte ho!
Prevencia je vždy lepšia ako liečba!

Ak ste na pochybách, sme tu na pomoc.
Kontaktujte nás.