+421 905 942 808

Obezita globálneho významu

Obezita je popisovaná ako globálna epidémia a osoby s nadváhou a obezitou (BMI 25 a vyššie), majú zvýšené riziko rôznych chronických ochorení, fyzické a psychologické problémy ako sú depresie, poruchy príjmu potravy a nízke sebavedomie.

Prevalencia nadváhy a obezity sa zvyšuje na celom svete populácie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že viac ako miliarda dospelých má nadváhu a najmenej 300 miliónov z nich je klinicky obéznych. WHO považuje obezitu za jeden z top 10 príčin zbytočných úmrtí na celom svete.

Náklady spojené s liečbou obezity a s ňou spojené podmienky majú významný ekonomický dopad na globálny systém zdravotnej starostlivosti. Tieto podmienky majú tiež nepriamy vplyv na ekonomiku krajiny v podobe zníženia produktivity, obmedzenej činnosti, záškoláctvo, nemocenskú a zvýšené predčasnej úmrtnosti.

Je tu neustála potreba a hľadanie bezpečných prirodzených prístup k správe obezity a súvisiacich sociálno-ekonomických dôsledkov.