+421 905 942 808

Reishi – protiliek na ochorenie modernej doby

Je skutočne pravda, že GANODERMA LUCIDUM je protiliekom na ochorenie modernej doby a je „univerzálnym liekom“ na všetky choroby?

YukioNaoi, potravinársky vedecko-výskumný ústav univerzity v Kjóte:

„Je GANODERMA LUCIDUM naozaj univerzálnym liekom“ – Nehovorme teraz o historických chorobách, objavujúcich sa počas histórie ľudstva ale o moderných, tzv. civilizačných chorobách. Aby sme našli odpoveď na túto otázku, skúmali sme opakovane jej účinky počas trinástich rokov. Na základe týchto výskumov sme získali uspokojujúce výsledky.

Prvoradou otázkou je, či môže byť GANODERMA LUCIDUM účinná na všetky choroby. Naša odpoveď znie: Áno, pretože je schopná udržiavať zdravie moderného človeka. Ganoderma účinkuje aj na najslabšie, najchúlostivejšie miesta chorľavého človeka; U skutočne chorého zachytáva problém v jeho koreňoch a umožňuje mu uzdravenie.

GANODERMA LUCIDUM má schopnosť vyrovnávať nevyváženosť organizmu a tým ho uzdraviť a to bez ohľadu na druh ľudskej rasy. V tomto ohľade má vždy rovnaké účinky. Skúsenosti kdekoľvek na svete sú totožné.

Keď organizmus chorého človeka veľmi dobre reaguje na Ganodermu, je to podobné, ako keď nastúpi maximálny účinok patentovaného lieku. Faktom je, že doposiaľ neboli u nikoho zistené negatívne účinky.

1. Upravuje vysoký krvný tlak a ním spôsobované bolesti hlavy a ramien a obmedzuje artériosklerózu.

Štúdie p. Isao Tani z lekárskeho výskumného ústavu univerzity v Kinki

Pokusné subjekty vo väčšine prípadov bojovali s vysokým krvným tlakom. V oblasti krvného tlaku sme zisťovali podstatné zlepšenie. Napr. u jedného pacienta sa počiatočnej hodnoty (180/96 mmHg) sa po troch mesiacoch upravili na hodnotu 126/94 mmHg. Takéto podstatné zlepšenie je veľmi vzácne bez použitia preparátov na znižovanie krvného tlaku.

U niekoľkých žien s artériosklerózou sa počas troch mesiacov ošetrovania upravil krvný tlak z priemerných 158/77 na hodnoty 128/67. Rovnako tak sa znížila hodnota hladiny cholesterolu z 269 na 242 (Pozn: Merané v mg / dl, miesto u nás používaných jednotiek mmol / l).

U niektorých pacientov je sprievodným javom vysokého tlaku bolesť hlavy alebo ramien. Ich krvný tlak sa v priebehu jedného mesiaca upravil zo 151/78 na 118/72 a odzneli aj bolesti.

U mnohých pacientov s ťažkosťami v obidvoch oblastiach, teda s vysokým tlakom aj s bolesťami, bolo zaznamenané všeobecné zlepšenie stavu.

Na základe vyššie uvedených výsledkov je zrejmé, že GANODERMA LUCIDUM sa ukázala byť úspešnou pri liečení pacientov s vysokým krvným tlakom. Používanie liekov na znižovanie krvného tlaku je v týchto prípadoch účinné na systolický tlak, avšak na diastolický tlak účinné nie sú. Výnimočnou vlastnosťou Ganodermy je, že dokáže znižovať obidve hodnoty krvného tlaku.

2. Prečo je Ganoderma účinná na systolický i diastolický krvný tlak?

Dr. Shigeru Yuji z univerzity v Kinki uvádza šesť účinkov aplikácie Ganodermy pri liečení ochorení srdca a cievneho systému:

 • prispieva k obmedzovaniu vysokého krvného tlaku,
 • zvyšuje chorobne nízky krvný tlak,
 • zabraňuje vápenatenie ciev a znižuje hladinu cholesterolu,
 • zabraňuje vzniku trombózy a rozpúšťa krvné zrazeniny,
 • obmedzuje vedľajšie účinky prípravkov na znižovanie krvného tlaku,
 • pri súčasnom užívaní s liekmi na znižovanie tlaku zvyšuje pravdepodobnosť zníženia krvného tlaku.

Organizmu už nehrozí rakovina, náhla smrť a nepriechodnosť ciev.

3. Je účinná aj na nepriechodnosť mozgových ciev, srdcový infarkt, krvácanie do mozgu a angínu pectoris (ochorenie vencovitých ciev).

Štúdie p. Ueraba Kioshi-ho z univerzity v japonskom Kinki

Užívanie GANODERMA LUCIDUM môže znižovať vážnejšie príznaky vyššie uvedených ochorení aj bez klasickej terapie. V jednom prípade bola u pacienta diagnostikovaná dvojnásobná nepriechodnosť ciev v pravej mozgovej hemisfére. Najlepší účinok sa dosiahlo kombinovaným užívaním Ganodermy a lieku Urokinase (resp. Serrapeptase). U pacienta nakoniec obmedzená pohyblivosť úplne ustúpila.

Jeden čiastočne ochrnutý pacient, tiež trpiaci nepriechodnosťou ciev mozgu sa nakoniec po aplikácii Ganodermy dokázal voľne pohybovať. Hodnoty voľných tukov a ß-lipoproteínov sa u neho vrátili do normálu.

Užívanie GANODERMA LUCIDUM môže mať kladný vplyv na ochorenie srdca.Kombinovaná aplikácie s inými medikamentmi môže mať dokonca aj lepšie výsledky. Pri tom všetkom je účelné pravidelné preventívne užívanie Ganodermy, aby sa predišlo vzniku ťažko liečiteľných chorôb.

4. Je účinná na akútnu aj chronickú hepatitídu a nedostatočnosť pečene.

Štúdie Dr. Mitsui Hashimoto-a, nemocnica Hashimoto

V dnešnej dobe je hepatitída stále vyskytujúce sa ochorenie, ktorého liečba zatiaľ nemá jasnú metodiku. Niekoľkýmhepatitickým pacientom sme predpísali užívať denne 3g. Po troch mesiacoch sa u všetkých dostavilo zlepšenie: Hodnoty GOT a GPT klesli z 200 – 300 U / l na priemer 100 U / l. Pri tom u jedného z pacientov, ktorý kombinoval Ganodermus preparátmi z čínskych liečivých rastlín, sa hodnoty GOT a GPT naďalej znižovali, pri čom v jednom prípade sa k hepatitíde pridružoval aj vysoký krvný tlak. Aj tu malo užívanie GANODERMA LUCIDUM povzbudzujúce výsledky.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa nedajú vyvodzovať všeobecne platné závery, avšak pri užívaní Ganodermy sa dá počítať s kladnými výsledkami aj v prípade hepatitídy.

V dôsledku nedostatočnosti pečene pacienti ľahko podliehajú únave. Toto sa užívaním Ganodermy dá účinne obmedziť.

5. Musíme zabudnúť na predsudok o neliečiteľnosti pečeňových chorôb.

Pečeň je z hľadiska ľudského zdravia najdôležitejším orgánom. Jej činnosť je pomerne zložitá a práve preto sa obtiažne posudzuje liečiteľnosť pečeňových chorôb. Prakticky jedinou liečebnou metódou západnej medicíny je zavedenie diétneho stravovacieho režimu. Oproti tomu je GANODERMA LUCIDUM schopná optimálne obnovovať zložité procesy funkcie pečene. Praktické výskumy preukázali, že pomocou Ganodermy sa aj tu dá dosiahnuť pozitívne výsledky. Podľa Dr.ShigeruYuji-ho sa u 10% pacientov s pečeňovou nedostatočnosťou dostavilo zlepšenie už po dvoch mesiacoch, u 40% pacientov pominuli symptómy, rozmery pečene sa zmenšili a polovica pacientov uvádza zmiernenie príznakov.

6. Liečenie žalúdočných bolestí a žalúdočných a dvanástnikových vredov je tiež úspešné.

Štúdia – Dr. Taro Tamura z univerzity v Kinki

Pri liečení žalúdočných bolestí, žalúdočných a dvanástnikových vredov sme aplikovali Ganodermu. Najzaujímavejšie prípad bol u pacienta, ktorý bol v mladom veku vyliečený zo žalúdočného vredu a po dlhšom čase nastala recidíva. Medikamentózna liečba nebola úspešná, ale do týždňa po nasadení liečby Ganodermou začali bolesti podstatne ustupovať. Aj po znížení počiatočných dávok mal bolesti už len raz denne, občas ani to nie. Pritom lieky proti bolesti už boli neúčinné. Táto liečba je úspešná aj u pacientov s dvanástnika vredom, u pacientov trpiacich bolesťami na hrudníku a nechutenstvom, príp. zoslabnutých a únavovým syndrómom trpiacich pacientov so žalúdočným vredom. Môže znižovať bolestivosť po operácii rakovinového nádoru žalúdka. Po nasadení užívaniaeGanodermy sa celkový stav mnohých pacientov zlepšil, naštartovali sa aj váhové prírastky.

7. Ganoderma je ochranou pri stravovacích poruchách, jednostrannej výžive aj pri otrave jedlom.

Prekvapujúce účinky má GANODERMA LUCIDUM na úplavicu, zápchu, prekyslenie a žalúdočné vredy. Dr. Shigeru Yuji referoval o svojich skúsenostiach s podobnými účinkami, aké majú najfrekventovanejšie liečivá aplikované v daných prípadoch.

Najdôležitejšou úlohou žalúdka a črevného systému je vstrebávanie živín z potravy a po jej strávení následné odstraňovanie odpadových látok. Ľudia všeobecne jedia veľa alebo nevyváženú stravu, čo má za následok poškodzovanie tráviaceho traktu. Ganoderma je aj v tomto prípade účinným ochrancom a optimalizuje činnosť tráviaceho ústrojenstva.

8. Kvôli obezite nie je potrebné začínať s nekalorické diétou.

Po druhej svetovej vojne boli ľudia chudí, nebolo dosť potravín. Bolo zbytočné sa zaoberať obezitou, ľudia boli väčšinou veľmi chudí. Vďaka rozvoju lekárskej vedy a zlepšujúcim sa hospodárskym podmienkam už infekčné choroby a chudosť neznamenajú pre ľudstvo taký problém, naproti tomu sa u dospelého obyvateľstva čoraz viac rozširujú chronické civilizačné choroby.

Naše výskumy preukázali, že u chudých ľudí, užívajúcich Ganodermu, sa dostavuje váhový prírastok, naopak u obéznych je pozorovateľné chudnutie, pričom vek, pohlavie ani zdravotný stav nemajú v tomto ohľade význam. V každom prípade GANODERMA LUCIDUM umožňuje zachovanie optimálnej váhy a optimálneho vzhľadu. Pri pravidelnom užívaní Ganoderma optimalizuje stavebné a odbúravacie procesy organizmu.

Keďže Ganoderma môže potláčať obezitu, nemusia mať ani ľudia s nadváhou starosti s prekročením váhy a ženy, ktoré viac dajú na vzhľad sa nemusí trápiťs nekalorickými diétami a vedľajšími účinkami odtučňovacích prípravkov.

9. Ganoderma môže podstatne redukovať vedľajšie účinky chemoterapie pacientov s rakovinou prsníka, hrubého čreva a žalúdka.

Štúdie Dr. Hiroshi Kawai-a z univerzity v Kinki

Pokusnými subjektami boli pacienti, ktorým sa po operácii zhubného nádoru nedostalo zodpovedajúcej starostlivosti, popr. pacienti trpiaci vedľajšími účinkami chemoterapie.

Po odstránení prsníka a následnej chemoterapii bola tvár pacientky až cyanotická (modrofialová). Po dvojmesačnom užívaní Ganodermycyanotičnost pominula.

Jednej pacientke po odstránení prsníka ochrnuli a opuchli obe horné končatiny. Po jednomesačnom užívaní Ganodermy ochrnutie podstatne ustúpilo.

Niekoľko pacientov užívalo Ganodermu v kombinácii s výťažkami z liečivých bylín desať dní po kolostómiu (chirurgický vývod z hrubého čreva). Pominulo nočné potenie a dostavila sa chuť k jedlu.

Niektorí pacienti po operácii zhubného nádoru žalúdka trpeli nechutenstvom. Pri užívaní 3g Ganodermy sa ich chuť k jedlu zlepšila.

S prihliadnutím na vyššie uvedené výsledky sa dá konštatovať, že užívanie Ganodermy je účinnou podpornou terapiou pri chemoterapii, pretože tlmí jej nepriaznivé vedľajšie účinky.

10. Zabraňuje tvorbe zhubných metastáz, tíši bolesť a ponúka možnosť predĺženia života.

GANODERMA LUCIDUM patrí medzi huby čeľade Polyporaceae (chorošovitých), jej užívanie je v Japonsku, Číne, USA, Kanade, Rusku a Škótsku považované za účinnú liečbu rakoviny. Vo viacerých krajinách renomovaní lekárski odborníci klinicky testovali Ganodermu s použitím najmodernejších vedeckých zariadení, napr. prof. Ta-cheng, člen lekárskeho kolégia tchajwanské národnej univerzity, profesori ChengHui-hua a TungUIC-hi z vysokej školy lekárskych vied v Taipei.Výsledky ich pokusov dokazujú, že pri liečbe rakoviny je Ganoderma účinná. Na základe referátov z výskumných prác sa dá konštatovať jej účinnosť v týchto ohľadoch:

 • účinnými látkami Ganodermy pri liečení rakoviny sú polysacharidy a organické germánium,
 • liečebný efekt je daný súčtom účinkov zložiek. Ak by sa aplikovala každá zvlášť, nedalo by sa dosiahnuť žiaducich účinkov,
 • zlepšuje odolnosť, posilňuje imunitný systém a obmedzuje rakovinové bujnenie v organizme,
 • po operácii môže pomôcť pacientom s odoperovaným nádorom rakoviny hltana, žalúdka, prsníka, čreva a maternice,
 • môže zastaviť hromadenie tekutiny v dutine brušnej (ascites), zlepšuje apetít a ušetrí chorého
 • bolesti v pokročilom štádiu rakoviny,
 • dá sa úspešne aplikovať v súbehu s ​​inými liečebnými metódami, napríklad pri operácii, ožarovaní alebo chemoterapii,
 • väčšina ľudí nosí v sebe predispozície k tvorbe zubného kazu, krátkozrakosti popr. k rakovine a toto sa môže prejaviť až časom alebo aj nie. Keď chceme predísť zubnému kazu, musíme prijímať viac vápnika a vyhýbať sa sladkostiam.Zvýšeným príjmom vitamínu A a nepreťažovaním zraku sa vyhneme krátkozrakosti. Ak sa chceme vyhnúť rakovine, užívajme Ganodermu a jedzme vyváženú stravu.

11. Ganoderma je účinná pri liečení bolestí bedier, ramien a iných kĺbov.

Štúdie Dr. Taro Kiyobary, plastická a rehabilitačné klinika.

Ganoderma je aplikovateľná u liečby bolestivosti v krížovej oblasti chrbta, tiež bolesťou ramien, kolien a rúk.

Ganoderma je významne účinná pri liečbe bolestí, vznikajúcich následkom hematómov (krvných podliatin v tkanivách).

12. Ganoderma sa osvedčila aj pri liečbe gynekologických problémov, napr. menštruačných kŕčov, závratov, príznakov klimaktéria.

Štúdie Dr. Yoshinori Imanishi-ho z gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Imanishi

Autor, ako pôrodník a gynekológ, odporúčal užívanie Ganodermy ženám, trpiacimi menštruačnými kŕčmi, závratmi, nepravidelnou menštruáciou, príznaky klimaktéria alebo neplodnosťou. V troch prípadoch mal pozitívne výsledky. Jedna 46 ročná žena sa zbavila závratov a bolestí ramien už po jednomesačnom užívaní Ganodermy, ďalšiu liečil v tehotenstve sa zvieravými pocity na hrudníku a nechutenstvom – po 3 mesačnom užívaní sa jej stav zlepšil. Tretí, po viac rokov žijúci v manželstve, nemohla otehotnieť cez pravidelné pokusy. Po trojmesačnej kúre Ganodermou sa prirodzené oplodnenie podarilo.

Ganoderma môže zmierniť symptómy šestonedelí, lebo má aj krvotvorné, močopudné a detoxikačné účinky.

13. Ganodermu potrebujú ženy pred pôrodom, rovnako ako tehotné.

Keď žena otehotnie, môže mať obavy či smie užívať Ganodermu. U nastávajúcich matiek, obzvlášť u prvorodičiek, je typické kolísanie nálad. Počas tehotenstva sú ženy mentálne i fyzicky citlivejšie na vonkajšie popudy. Aj keď je to prirodzený jav, ženy ho ťažko znášajú.

V tomto období má Ganoderma aj krvotvorné, močopudné a detoxikačné účinky a tým napomáha normálnemu rozvoju plodu. Podľa prof. Kanata z univerzity v Tohoku užívaní Ganodermy zlepšuje aj pohlavné funkcie u žien aj mužov, zvyšuje aktivitu spermií a reguluje ovuláciu.

14. Ganoderma môže významne pomôcť a liečiť choroby obličiek.

Ochorenie obličiek patrí do kategórie ťažko liečiteľných, medzi nimi akútne i chronické zápaly, diabetická choroba obličiek, reumatická horúčka – tieto môže vyvolať vysoká hladina cholesterolu alebo cukru v krvi. Obličky sú preťažené a krv sa nedostáva do ich vlásočníc. Ochorenie obličiek môže spôsobiť vodnaté opuchy, zadržiavanie moču, únavnosť a vážnu urémia.

FumioTsurudani, profesor medicínskeho ústavu univerzity v japonskej Nagoje pokusne liečil Ganodermou pacientov s chorobami obličiek, aby overil jej účinky aj v tejto oblasti. Dospel k záveru že znižuje hladinu bielkovín a cholesterolu a normalizuje činnosť obličiek.

15. Priebeh cukrovky (diabetes) už nie je nezvratný.

Cukrovku spôsobuje nedostatočná produkcia inzulínu pankreasom (pankreasom). V súčasnosti je jedinou metódou liečby náhradné podávanie inzulínu. Aj keď inzulín znižuje hladinu krvného cukru, príznaky sa veľmi skoro opätovne objavia a podobne ako u kortizónovej hormonálnej injekcie sa doprovodne dostavujú vedľajšie účinky. Externe podávaný inzulín nedokáže liečiť funkciu pankreasu, navyše urýchľuje degeneráciu orgánu.

Medicínsky výskumný ústav univerzity v Kinki zistil po mnohoročných pokusoch, že Ganoderma má rovnaké účinky ako inzulín. UžívanieGanodermy môže zmierniť a bez vedľajších účinkov – príznaky nedostatku inzulínu cestou obnovovania funkcie slinivky brušnej.

16. Ganoderma je urobí aj pri liečbe mnohých, menej frekventovaných chorôb.

 • často nie je známa príčina, vyvolávajúce ochorenie (idiopatie),
 • ak je vyvolávajúca príčina známa, nie zakaždým je liečiteľná medikamentmi, napr. vysoký krvný tlak môže mať rôzny pôvod a lieky na zníženie tlaku síce pomáhajú potlačiť symptómy, ale príčiny, vyvolávajúce ochorenie, zostávajú často neodhalené.

Desať hlavných príčin úmrtí.

 1. Zhubný nádor.
 2. Krvácanie do mozgu.
 3. Úraz.
 4. Srdcová choroba.
 5. Vysoký krvný tlak.
 6. Chronická hepatitída (zápal pečene) a tvrdnutia (cirhóza) pečene.
 7. Katar priedušiek.
 8. Cukrovka.
 9. Tuberkulóza.
 10. Samovražda.

Japonské štúdie.

Japonská lekárska veda potvrdila pozitívne účinky Ganodermy.

Lekári na celom svete považujú za dôležité, aby liečivá mali dobrú kvalitu. Zvláštne účinky GANODERMA LUCIDUM sú označované novým lekárskym výrazom „adaptogénny“ (naprávajú porušenú rovnováhu). Dlhodobé výskumy a experimenty, ktoré sa vykonávali v japonských nemocniciach a výskumných ústavoch, potvrdili v každom ohľade pozitívne účinky Ganodermy. Preukázateľne je účinná pri liečení takých chorôb, ktorých príčinou je niektorá porucha krvného obehu. Sú to tieto choroby:

 • Nízky a vysoký krvný tlak.
 • Srdcové choroby spôsobené krvným tlakom.
 • Krvácanie do mozgu, vysoká hladina krvného cukru, zúženie ciev.
 • Klimakterické nepravidelnosti, ťažkosti pri gynekologických chorobách.
 • Zápcha, zlatá žila.
 • Chronický zápal pečene (hepatitída).
 • Ťažkosti pri močení, časté nutkanie na močenie.
 • Žalúdočný vred, vred dvanástnika.
 • Alergické ochorenia dýchacích ciest.
 • Chronický katar priedušiek, astma.
 • Zápaly kĺbov, reumatické ochorenia.
 • Nespavosť, letargia, neuróza.

Keďže Ganoderma harmonizuje funkcie organizmu, bol u krvného tlaku zistený dvojaký účinok: Krvný tlak zvyšuje aj znižuje. Podporuje prirodzenú samoliečivé schopnosť organizmu, posilňuje jeho obranné pochody (imunitný systém).

Pri užívaní GANODERMA LUCIDUM zisťujú niektorí jedinci „záporné“ (nepriaznivé) účinky, najmä v počiatočnom období liečby: môžu sa prejavovať závraty, pocity slabosti, nutkanie na močenie a stolicu. Toto je normálny jav, ktorý signalizuje, že sa začalo odstraňovanie nahromadených jedovatých látok z organizmu. pacienti s cukrovkou môžu stratiť veľa cukru, pacienti s reumatizmom môžu prechodne pociťovať silnejšie bolesti. Tento jav je len dôsledkom normálneho funkčného prispôsobovanie organizmu a nesvedčí o ničom inom ako o účinnosti Ganodermy. V závislosti na telesnom stave pacientov tieto príznaky zmiznú v priebehu niekoľkých dní. Keďže GANODERMA LUCIDUM predstavuje prirodzenú účinnú látku, dá sa aplikovať spoločne s bežnými liekmi a dokonca znižuje ich vedľajšie účinky.