+421 905 942 808

Reishi – príručka na užívanie

Udržiavanie za dobrého zdravotného stavu:

V počiatočnom období (prvých pätnásť dní) berieme jednu zarovnanú lyžičku (2 kapsuly) ráno a jednu zarovnanú lyžičku (2 kapsuly) pred spaním. Po týchto pätnástich dňoch stačí iba jedna zarovnaná lyžička (2 kapsuly) denne , kedykoľvek počas dňa.

VŽDY JE POTREBNÉ SI PRIDAŤ DO POHÁRA NIEKOĽKO KVAPIEK CITRÓNÓNOVEJ ŠŤAVY, ALEBO ZAPIŤ VODOU DO KTOREJ SME PRIDALI NIEKOĽKO KVAPIEK CITRÓNÓNOVEJ ŠŤAVY!!!

Pacienti, ktorí sa liečia na reumatizmus, zápal priedušiek alebo bolesti, vysoký krvný tlak, alergie, astmu, detoxikácii, srdcových nemociach, poruchách spánku:

Užívajú dvakrát denne, a to pred raňajkami a večerou, kým príznaky ochorenia nezmiznú. Potom stačí jedna dávka (zarovnaná lyžička, alebo 2 kapsule) denne. V prípade bolestí je možné užívať kedykoľvek (zarovnaná lyžička, alebo 2 kapsuly).

Pacienti so zápalom pečene (hepatitídou), s nádormi alebo cukrovkou, po chemoterapii:

Užívajú viac ako trikrát denne 20 minút pred jedlom, zakaždým (zarovnaná lyžička, alebo 2 kapsuly). V prípade potreby je možné užívať túto dávku až 4 krát denne.

Účinky

 • Príznak ochorenia zmizne.
 • Pacient pociťuje zvýšenie energie.
 • Zlepší sa apetít, stabilizuje sa telesná hmotnosť.
 • Pacientov spánok sa zlepší a prehĺbi. Zníži sa počet hodín spánku, pacient sa však prebúdza odpočinutejší.
 • Vyprázdňovanie čriev prebieha úspešnejšie.
 • „Nepriaznivé (nežiadúce) účinky“: Ide o výraz z čínskeho lekárstva. Príznaky ochorenia sa zhoršia pred tým, než sa začnú zlepšovať, pretože najprv pominie príčina choroby. Tretieho dňa od začiatku užívania Ganodermy je v niektorých prípadoch možné konštatovať mierne nepriaznivé účinky. Nejde o vedľajšie účinky, v užívaní treba pokračovať. Iba to potvrdzuje účinnosť lieku. Nepriaznivé účinky pri tom môžu byť individuálne odlišné. Nepociťuje je každý pacient, pretože ich prejav závisí na množstvo jedovatých látok nahromadených v organizme.

Všeobecne je možné povedať, že ak má pacient precitlivený organizmus, alebo ak užíva niektoré lieky vo väčšom množstve, potom u neho tieto príznaky môžu ľahko nastať. V niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť drobná vyrážka na tvári alebo na iných miestach povrchu tela. Taktiež sa môžu vyskytnúť malé bolesti žalúdka, zvýšená teplota, hučanie v ušiach, kolísanie krvného tlaku a zvýšená tvorba výlučkov. Nejde tu o vedľajšie účinky a nie je žiadny dôvod na obavy. Pokračujte v užívaní Ganodermy – tieto prejavy sa budú postupne zmierňovať a rýchlo zmiznú.

Niektoré prejavy vznikajúce pri aplikáciách liekov z liečivých rastlín alebo pri dietetickej liečbe (liečba správnou výživou) sú považované za vedľajšie účinky týchto liečiv. Pravdou však je, že ak sa takéto prejavy ohlásia, tak sa pacient postupne začína uzdravovať.

Záporná reakcia – prechod na pozitívnu reakciu

Keď telo prechádza z kyslého do zásaditého stavu, vylučujú sa jedovaté látky z organizmu. Tento prechod môže v danom okamihu vyvolať rôznu reakciu. Typicky k nej dochádza počas 3 – 10 dní. Prejavy sú u rôznych osôb rôzne; u niektorých pacientov sú len mierne, zatiaľ čo u iných môžu byť dosť väčšie. Akonáhle prejavy pominú, začne pacient pociťovať príliv energie.

Ak tkaniva organizmu prešli do kyslého stavu (došlo k vzostupu obsahu kyslých látok), vzrastá pravdepodobnosť vzniku chorôb.

Ak je reakcia silnejšia, môžu nastávať tieto prejavy:

 • vzostup obsahu kyslých látok (acidóza),
 • ospalosť (spavosť),
 • smäd, sucho v ústach,
 • nočné močenie, plynatosť.

Výskyt „zápornej“ reakcie:

 • K tejto reakcii dochádza nie u všetkých pacientov.
 • Tí pacienti, u ktorých sa reakcia vyskytne, môžu počítať s tým, že sa úspech dostaví rýchlejšie. Ak sa reakcia nedostaví, znamená to, že ich organizmus reaguje pomalšie.
 • Slabé reakcie môžu trvať 2 – 5 dní, závažnejšie reakcie môžu trvať 7 – 30 dní.
 • Ak je reakcia silnejšia, potom znížte dávku.
 • U niektorých pacientov sa reakcia dostaví po 3 – 10 dňoch po začatí liečby REISHI. V niektorých prípadoch sa reakcie ohlási až za 2 – 3 mesiace. Reakcia nie je len jednorazovým javom, s výnimkou prípadu, kedy sa pacient už úplne uzdravil.
 • V niektorých prípadoch sa užívanie REISHI neprejaví žiadnym účinkom.

Účinkami je možné pociťovať už po využívaní jednej krabičky. Môže sa však stať, že sa u niektorých pacientov nedostavia účinky žiadne.

Môže to mať tieto príčiny:

 • Pacient neužíva v správnom čase alebo nedodržiava predpísané dávkovanie.
 • Pacient preruší užívanie, keď sa objaví „záporné reakcie“.
 • Choroba už trvala príliš dlhú dobu, alebo pacient užíva príliš veľa rôznych liekov. Jedovaté látky nahromadené v organizme už nemožno úplne odstrániť.
 • Závažnosť choroby kolíše od začiatku liečby. Pacienti strácajú dôveru, a preto užívanie lieku preruší. Ak choroba úplne nepominula, môže dochádzať ku kolísaniu, ale bolesť sa môže pozvoľne zmierňovať. tiež v tomto prípade je nutné v užívaní lieku pokračovať.

Dôležité

Obsah vyššie uvedených informácií sa zakladá na výskumných štúdiách vykonaných v rôznych krajinách. Tieto výsledky výskumu potvrdzujú skutočnosť, že Ganoderma je užitočným doplnkom zdravej výživy.

REISHI Ganoderma (čínsky LINGZHI)

Ganodermy, ktoré patria do skupiny húb, považujú Číňania už po tisíce rokov za jedinečný a zázračný prostriedok, ktorý umožňuje dosiahnutie vysokého veku. Podrobnosti a rôzne pomenovania sa takto vyskytujú v historických čínskych knihách o liečiteľstve, napr. „Kniha o liečivých bylinách Shen-Nung“ alebo „Prehľad liekov pripravovaných z liečivých rastlín“.

REISHI pomáha udržiavať a zlepšovať zdravotný stav. V súčasnej dobe sa u Číňanov, čínskych lekárov, Japoncov jej používanie významne rozšírilo. Tento trend sa pomaly ale isto zavádza aj v Európe.