Olejovitá: prečo je jód pre človeka taký dôležitý?