Uzdrav sa - predaj liečivých húb, extraktov ovocia, poradenstvo v zdravej výžive

Olejovitá: prečo je jód pre človeka taký dôležitý?