+421 905 942 808

Cordyceps zlepšuje využitie kyslíka

CORDYCEPS SINENSIS – táto huba má potenciál znížiť vaše útrapy pri boji s redukciou tuku. Ak je výkon vašou prioritou, môže vám pomôcť aj v tomto smere. Len sa opýtajte čínskych olympijských atlétov Wang Junxia, Qu Junxia, and Zhang Linli, ktorí pod vplyvom tejto huby dosiahli 5 svetových bežeckých rekordov na Olympijských hrách v roku 1993.

Príslušné orgány mali isté podozrenia, ale atléti prešli všetkými drogovými testami. Ako sa atléti sami vyjadrili, ich tajomstvo bol extrakt z CORDYCEPS SINENSIS.

Za posledných desať rokov množstvo čínskych štúdií podložilo výkonnostné výhody tejto huby. Jedna štúdia, publikovaná v roku 2004 v časopise Medicine and Science in Sports and Exercise zistila, že Cordyceps u atlétov zlepšil využitie kyslíka o viac ako 50%.

Iná štúdia publikovaná v tom istom časopise v roku 1999 prišla k záveru, že starším pacientom, ktorí užívali CORDYCEPS SINENSIS, sa zvýšila aeróbna kapacita o 9%.

Množstvo štúdií tiež dokázalo, že užívaním huby Cordyceps sa môže znížiť Váš tlkot srdca, čo vysvetľuje, prečo ľudia hlásia po užití tohto podporného doplnku schopnosť trénovať intenzívnejšie a dlhšie. Ďalšia štúdia publikovaná v roku 1999 v časopise Journal of Alternative Complementary Medicine taktiež poukázala na dlhodobé kardiovaskulárne zdravotné benefity z huby Cordyceps, indikujúc, že dokáže znížiť celkový cholesterol o 10-20 % a zvýšiť HDL cholesterol (ipoproteín s vysokou hustotou) o štvrtinu.