+421 905 942 808

Chlorella Pyrenoidosa: štandard kvality

V roku 1974 boli japonské úrady nútené zaviesť štandard kvality pre dovážané chlorellové produkty. Tie boli výrazne rozdielne v kvalite spracovania i kvalite biomasy. V roku 1995 bol v Japonsku výrobca chlorelly licencovaný na dovoz a predaj svojich produktov v kategórii“liečivých potravín“. Väčšia záruka kvality neexistuje.

„Prinášame to najlepšie zo sveta zelených potravín“

Prečo CHLORELLA PYRENOIDOSA?

CHLORELLA PYRENOIDOSA je z potravinársky využiteľných rias najhodnotnejšia! Dobre využiteľné sú aj ďalšie riasy, napr. Chlorella Vulgaris, Kesleri… a ďalšie. Nutrične najbohatšia (na CGF) je však „pyrenoidosa“. Ak by sme mali porovnať pyrenoidosu s ostatnými kmeňmi rias, tak navonok všetky riasy vyzerajú podobne, avšak ich vnútorná hodnota je neporovnateľná. Žiadna riasa nevíťazí vo všetkých parametroch, dokonca ani pyrenoidosa. Vždy, ale platí, že k ustálenej vnútornej hodnote potrebujú chlorelly prírodu – intenzívny svit, čerstvý vzduch, pohyb a výživu. Pokusy o „skleníkové“ pestovanie sú zavadzajúce. Chlorella je darom prírody, nie „inkubátoru“.

Kvalita

Kvalitu i cenu chlorelly ovplyvňuje veľa faktorov. Väčšina výrobcov používa priebežný zber, ktorý je ekonomický pre výrobcu, ale neistý v kvalite výstupu pre zákazníka. Chlorella Green Ways sa pestuje v pásme s vyrovnaným slnečným jasom. V iných zemepisných šírkach a v nevyrovnanej klíme je chlorella vystavená kolísavým podmienkam, čím klesá jej úžitková hodnota. Japonské úrady dozerajú, aby predávaná biomasa obsahovala iba deklarovaný druh riasy. Výrobca chlorelly Green Ways používa najlepšie separačné (oddeľujúce) metódy a v jeho nádržiach rastú iba najkvalitnejšie kmene pyrenoidosy. K najvyššej kvalite predurčuje pyrenoidosu výber predchádzajúci samotnému pestovaniu. V laboratóriách sa sleduje zdravie a sila chlorellových buniek. Do vonkajších nádrží sa prenesú iba najvitálnejšie vzorky, kde sa množia osem dní do dňa zberu. Nádrže sa prečistia a opäť „osadia“ novou, geneticky najzdravšou kultúrou. Existujú rôzne metódy na oddelenie buniek od kultivačných nečistôt. Najčastejšie metódy používajú na preplachovanie chemikálie, ktoré sa ťažko odbúravajú. Náš výrobca používa bezkonkurenčný komplex mikroskopických filtrov a odstrediviek, ktoré bunky chlorelly oddelia a prečistia bez použitia chemikálií.

Tri stupne kvality

Kvalita I – najdrahšia a najlepšie spracovaná surovina – 100% kvalita – produkt CHLORELLA PYRENOIDOSA.
Kvalita II – lacná surovina – pre zvieratá – iba minimálne, ale napriek tomu znížená (kolísavá) kvalita (väčšina produktov).
Kvalita III – odpadová surovina – „hnojivo“.

Stráviteľnosť

CHLORELLA PYRENOIDOSA a nezávislé testovanie: Dr. L. Lewis (Duke University) analyzoval predložené, jemu neznáme vzorky. Z predložených vzoriek bola účinne narušená iba bunková stena chlorelly pyrenoidosy. Patentovaná dezintegračná metóda výrobcu riasy (systém STEAM) je výnimočná schopnosťou bunkovú stenu rozbiť a zároveň uchovať hodnotu bunkového jadra. Chlorella pyrenoidosa je nezávisle (priebežne) testovaná japonskými kontrolnými úradmi – má minimálne 76% a vyššiu stráviteľnosť! To je jeden z najvyšších údajov nezávislých laboratórií! Výrobca predkladá aktuálne výsledky a zaručuje štandard kvality. Dokonalej surovine pristane dokonalé spracovanie.

Spoločnosť, ktorá pre nás vyrába surovinu vlastní certifikát ISO 9002 a certifikát medzinárodnej kvality. Vo svete je uznávaná ako spoločnosť určujúca štandard kvality.